Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Importante Oy

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Importante Oy:n henkilökunta.

3. Rekisterin nimi

Importante Oy asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon. Rekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite.
  • Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa tuotteita.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.